Nybilsalget det seneste år
Annonce

Nybilsalget det seneste år

De seneste tilgængelige statistikker (2021/2022) viser at der har været et betydeligt fald i personbilsalget med en nedgang på hele 22,9%, dette skyldes ikke manglende købelyst men grundet mangel på delkomponenter. Dog er den danske bilpark generelt vokset de seneste 10 år med 8,76%, fra 2011 til 2021, og udgør i dag 3.096.699 køretøjer i alle kategorier.

Virksomhedsprofil 07. august 2023
Opdateret 21. september 2023 kl. 15:08

Nysalg af elbiler og plug-in hybrid, tilpasning til nye normer

Det seneste års (2021/2022) el-bilsalg udviser særdeles positive takter med en betydelig fremgang fra en faktuelandel fra 13,2% til 28,8%, en fremgang på mere end en fordobling til trods for et general tilbagegang af bilsalget på det danske marked, det er sket på baggrund af et betragtelig generelt vigende marked, hvor salget af benzindrevne køretøjer har tabt betydeligt terræn (fra en andel på 60,3% til 48,9%, svarende til ca. 20%-point) også salget af plug-in hybrid køretøjer er stagneret en smule (fra en andel på 16,8% til 12,6%, svarende til 25%-point) årsagen til den enorme fremgang af el-bilsalget kan formentlig bero på flere forskellige faktorer så som flere tilgængelige elstandere til opladning, tiltagende skærpede krav (miljøzoner) mod CO2 udledning i de danske storbyer, endvidere kan en mere grøn bevidsthed når der skal udvælges ny bil i husholdningen også være en af årsagerne. Dieselkøretøjerne udgør en stabil men lav andel (9,8%).

Elbiler, plug-in hybrid og SUV’erne i vækst

Så samlet set udgør el-bil/plug-in hybrid bilerne en fortsat stigende andel af det danske bilsalg der i 2023 samlet set udgjorde 41,4% mod 30,0% en stigning svarende til 11,4%-point eller en real stigning på næsten 40%. Så dette segment af køretøjer er ved at udgøre en stigende og betydelig del af sammensætningen af den danske bilpark.

Mere overraskende og værd at hæfte sig ved, er at der i det stagnerende marked, har været en massiv fremgang, med en stigning på 12% for salget a SUV’erne der primært er sket på bekosning af mikrobilerne.

Leasing bilsalg, den fortrukne købsform

Et andet interessant tema at iagttage på det danske bilmarked for nysalg er en stigende tendens for leasing af biler, også privat, der kan tilskrives en stigende usikkerhed på markedet, og med en leasingaftale i hånden har en fast månedlig ydelse der også omfatter vedligeholdelse, reparationer og afskrivninger, der kan være en meget stor belastning for en husholdning med uforudsete udgifter til bilreparation, derfor vælger mange denne løsning der typisk har en varighed på 1 til 3 år. Dog er det stadig mest udpræget for erhverslivet at vælge denne model, der tegner sig for 38,7% mod privatleasing der udgør 16,2%, med andre ord så udgør leasing over halvdelen af det danske nybilsalg med tilsammen 54,9% og købsandelen med de resterende 45,1%.

Det vil med andre ord sige at der er flere profesionelle aktører - leasingselskaber - der varetager serviceeftersyn, reparationer og lignende relaterede udgiftsposter for køretøjernes driftog som typisk allierer sig med store værksteder med et udbygget netværk hvorved de gør reparation/service lettere tilgælgeligt for den enkelte leasingstager, og ikke mindst at de opnår flådeaftaler med stordriftsfordele.

Perspetiv for eftermarkedet

Som motormagasinet.dk påpeger, fortsætter markedet for bildele med at vokse og har en betydelig volumen. Dog er der flere væstenlige faktorer man bør iagttage for at slå igennem til den kommende danske bilpark, hvor et af kodeordene kunne være omstillingsparathed med mange nye varenumre, til at imødekomme en stigende efterspørgsel på bildele til elbiler, og dernæst SUV’erne.

Fremtidsorinteret reservedelssalg på det danske bilmarked

Hvis vi kikker lidt nærmere ind i krystalkuglen og analysere på ovenstående fakta, hvordan vil det kommende marked for reservedelessalg udvikle sig i Danmark i den kommende tid ?

Overordnet set er nybilsalget stagneret betydeligt, så lad os fokusere på lyspunkterne og hvor vi skal rette blikket mod det efterfølgende salg der vil komme i kølvandet til at servicere og holde denne vognpark i drift.

Den altoverskyggende højdeespringer er fremgangen af nyregistrede elbiler og dernæst SUV’ernes der igen skal segmenteres i kategorien, idet der tegner sig store forskelle, mellemklassen viser -13,7% (tilbagegang) mens lille-/ og storklasse går frem med hhv. +7,5 og +7,9%.

Potentielle udbydere der matcher nye tendenser, med omfattende sortiment underbygget af stærk logistiknetværk

Det vil stille store krav til udbydere af reservedele og tilbehør med skærpet fokus på tilvæksten af eldrevne køretøjer - der spænder fra elbiler, til plu-in hybrid - og med brændstofmotorer er det SUV’erne - der kan tilbyde et meget alsidigt og bredt sortiment og formentlig kræver de helt store spillere på markedet med et meget omfattende lager portefølje og en velfungerende, fleksibel og bæredygtig logistik, der også kan håndtere kravene til transport/logistik af bl.a. batterier, som der vil være en ny epokegørende efterspørgsel på fremadrettet.

Annonceret indhold

Nyeste