Sudoku Middel

Hér skal du udfylde de tomme felter, så alle tal fra 1 til 9 er repræsenteret i hver række og kolonne, samt i hvert 3x3 område. Husk at hvert tal må kun optræde én gang i hver række, kolonne og område.

OBS! Har du brug for hjælp til at løse de forskellige opgaver, så kan du altid finde en vejledning inde på det pågældende spil ved at klikke på de fire streger yderst til højre i selve menuen og herefter klikke på menupunktet "Hjælp".