Forligspartierne præsenterede torsdag aften budgetforliget for Aalborg Kommune. Foto. Bo Lehm
Livet her

Budgetforlig i Aalborg: Se hvad det betyder for borgerne

Stort flertal i Aalborg Byråd har torsdag indgået budgetforlig for de kommende år

30. september 2021 kl. 20:39
Opdateret 23. maj 2022 kl. 12:34

AALBORG: Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre i Aalborg Byråd har torsdag aften indgået budgetforlig for 2022-2025. Det er 29 ud af 31 byrådsmedlemmer.

- Det er lykkedes os at blive enige om et godt budget med betydelige velfærdsløft for ældre, børn og unge. Vi er stolte over, at vi får givet et markant løft til den grønne mobilitet med 60 mio. kr. over de næste fire år til cykelstier og sikre skoleveje, udtaler borgmester Thomas Kastrup-Larsen i en pressemeddelelse fra Aalborg Kommune .

Se også
Budgetforlig afsætter penge til nyt togstop nord for fjorden

Aalborg Kommune er i kraftig vækst med nu 221.000 indbyggere.

- Vi bliver markant flere ældre og små børn de kommende år. Derfor skal vi have bygget flere nye dagtilbud, og der er afsat penge til 120 nye fuldtidsstillinger på ældreområdet. Vi vil også sikre bedre rekruttering og fastholdelse af vores dygtige medarbejdere, så det bliver endnu mere attraktivt at arbejde i ældreplejen, siger borgmesteren.

Se også
Reddet på målstregen: 17 mio. ekstra til specialundervisning

For at sikre fastholdelse af medarbejdere på SOSU-området afsætter forligspartierne yderligere 1,8 mio. kr.

Budgetforligspartierne vil løfte almenundervisningen i 1.-3. klasse med så-kaldt co-teaching med 9 mio. kr. i 2022 og 27 mio. kr. i 2023. Det er en samarbejdsmetode, hvor der altid vil være to undervisere til stede i klasserne.

For at sikre tilbud til udsatte børn og unge afsætter budgetforligspartierne ekstraordinært 15 mio. kr. i 2022 og 6,0 mio. kr. i 2023.

Budgetforliget indeholder også:

Budgetaftalen i Aalborg Kommune omfatter også dette:

- Det er afgørende for Aalborg Kommunes udvikling, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Kommunen ønsker at få uddannet og opkvalificeret flere ledige, og derfor afsættes 10 mio. kr. til det formål.

- Der er i budgetforliget afsat ekstra 1,5 mio. kr. årligt til mennesker med handicap. For at sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på handicapområdet afsættes der 0,7 mio. kr. årligt til at afprøve nye tiltag og indsatser.

Budgetforligspartierne afsætter 2 mio. kr. til en ny klimaalliance. Det er for at understøtte den ambitiøse, grønne omstilling i Aalborg Kommune og landsdelen generelt. Klimaalliancen er en videreudvikling af Netværk for Bæredygtig Erhverv-udvikling. Det bliver et åbent nordjysk netværk, hvor alle kommuner, virksomheder og foreninger har mulighed for at deltage.

Aalborg Kommune indleder et billetsamarbejde med Nordjyllands Trafikselskab ved idræts- og kulturarrangementer i Gigantium og på Aalborg Portland Park. Samarbejdet gør det gratis at benytte kollektiv trafik til og fra idræts- og kulturarrangementer og skal også hjælpe på trængsels- og parkeringsudfordringer ved store begivenheder. Det vil være et forsøg, der lø-ber frem til 2023.

Kultur skal ud til alle, og der afsættes derfor 1. mio. kr. til unge talenter, der skal ud og optræde på plejehjem, aktivitetscentre og væresteder.

Gode og moderne faciliteter er afgørende for aktive borgere, og derfor vil der nu blive etableret kunstgræsbaner i St. Restrup og Hals, en ridehal i Nibe og tilbygning til Båndbyhallen i Storvorde.

I budgettet er der afsat ekstra penge til at udvikle og renovere forsamlings-huse samt enkeltprojekter i flere oplandsbyer. Der er også afsat 1. mio. kr. årligt til øget renhold i oplandsbyer og landdistrikter.

Forligspartierne er indstillet på at støtte etableringen af et togstop nord for Lindholm. Der udarbejdes en sindetskrivelse om, at kommunen vil afsætte 15 mio. kr. til formålet.

Kilde: Aalborg Kommune

Se også
DF har forladt budgetforhandlinger I Aalborg: Uenighed om hjemsendelse af indvandrere
Annonceret indhold

Nyeste