Hvis du troede tiden med store vejarbejder i Aalborg var ved at nå sin ende, kan du godt tro om. 2022 byder på vejarbejder, der uden tvivl kommer til at få betydning for trafikken flere steder i byen

AALBORG: 2022 bliver endnu et år, hvor især bilister skal væbne sig med tålmodighed, når de skal rundt i byen. Aalborg Kommune har en række vejarbejder i støbeskeen, og et par af de helt store kommer uden tvivl at påvirke trafikken i store dele af året.

1. Vesterbro – Broen over jernbanen skal skiftes

Thomas Christensen og Torben Hansen og Lars Pauli og Kim Dahl Hansen og Jette Klokkerholm

På en af Aalborgs største og helt centrale færdselsårer, Vesterbro, skal bilisterne fra påske tage en ekstra portion tålmodighed med på turen. Den bro, der krydser jernbaneskinnerne tæt ved Hasserisgade og Prinsensgade, skal nemlig skiftes.

- Vi forsøger at opretholde trafikken i ét spor hele tiden i begge retninger. Både af hensyn til gående, cyklende, kørsel og ikke mindst udrykningskøretøjer. Men det er en periode fra ultimo-marts indtil ultimo september, hvor vi kommer til at arbejde med det her projekt, fortæller Henrik Jess, der er afdelingsleder hos Aalborg Kommune.

Thomas Christensen og Torben Hansen og Lars Pauli og Kim Dahl Hansen og Jette Klokkerholm
Det er en af Aalborgs helt centrale og meget befærdede veje, der bliver indsnævret i halvdelen af 2022. Foto: Torben Hansen

Projektet har været i støbeskeen siden 2004, men har skullet koordineres med Banedanmark, der ejer broen sammen med kommunen. Arbejdet skyldes både broen trænger til en udskiftning, samtidig med jernbanestrækningen nedenunder skal elektrificeres.

Hele broen bliver dog, heldigvis, ikke revet ned på én gang men tages i to omgange, så en vis mængde trafik trods alt stadig kan opretholdes på strækningen. Til påske ”klipper” man første halvdel af broen og bygger op igen. Til pinse laver man så den anden halvdel. Arbejdet kommer samlet til at stå på i et halvt år.

Thomas Christensen og Torben Hansen og Lars Pauli og Kim Dahl Hansen og Jette Klokkerholm
Udover arbejdet med broen kommer skinnerne også til at blive sænket, så der bliver den nødvendige plads under broen til elektrificeringen. Foto: Torben Hansen

Byggeriet kommer ikke kun til at få betydning for trafikanterne oppe på Vesterbro. Togene kan i sagens natur heller ikke køre under en bro, der er i gang med at blive revet ned. Derfor vil der blive indsat togbusser.

2. Kastetvej – Sidste del graves op

Thomas Christensen og Torben Hansen og Lars Pauli og Kim Dahl Hansen og Jette Klokkerholm

At der graves og arbejdes på Kastetvej er efterhånden blevet hverdag i Vestbyen, men nu er kommunen begyndt på den sidste del af strækningen på den centrale gade. Denne gang går vejarbejdet fra Dannebrogsgade til Vestre Fjordvej. Også her handler det om, der skal gøres klar til Plusbussen, der efter planen kommer til at køre fra sommeren 2023.

Thomas Christensen og Torben Hansen og Lars Pauli og Kim Dahl Hansen og Jette Klokkerholm
Kastetvej er allerede blevet spærret i krydset ved Dannebrogsgade. Foto Lars Pauli

- Der skal ske noget ledningsrenovering. Bagefter skal der ske en fuldstændig renovering af samtlige belægninger. Det vil sige fortov, cykelstier og kørebaner, fortæller projektchef Niels Bresemann.

Kastetvej er i forbindelse med arbejdet lukket for biltrafik. Ifølge projektchefen er tanken, at vejen kommer til at være lukket for gennemkørende trafik i et års tid.

Thomas Christensen og Torben Hansen og Lars Pauli og Kim Dahl Hansen og Jette Klokkerholm
Arbejdet på Kastetvej kommer til at vare et års tid. I øjeblikket er det ledningsrenovering, der bliver foretaget. Foto Lars Pauli

Når arbejdet står færdigt, og plusbussen kører, bliver det ikke længere muligt at køre fra Vestre Fjordvej ind på Kastetvej mod øst. Til gengæld kan man godt køre fra Dannebrogsgade mod vest.

3. Skalborg – Veje til City Syd rammes

Thomas Christensen og Torben Hansen og Lars Pauli og Kim Dahl Hansen og Jette Klokkerholm

I Skalborg bliver to meget benyttede veje også gravet op. Det er Nibevej på strækningen fra Hobrovej til Halkjærvej. Derudover bliver Letvadvej lige ved siden af også gravet op. Det sker på strækningen fra Nibevej og op til Jakob Knudsens Vej.

Arbejdet på Nibevej skyldes, man skal separatkloakere; altså adskille spildevand og regnvand. Det arbejde har man tidligere gjort på Nibevej længere mod vest, men nu er turen altså kommet til den østligste del af vejen.

Thomas Christensen og Torben Hansen og Lars Pauli og Kim Dahl Hansen og Jette Klokkerholm
Letvadvej bruges blandt andet af de bilister, der kommer fra Ny Nibevej og vil ind til City Syd. Når arbejdet står på, skal de forvente mere kø eller finde andre veje. Foto: Kim Dahl Hansen

- Vi kan endnu ikke sige, om vi opretholder trafikken, men umiddelbart vil der være trafik i én retning og så lysregulering, som vi har set i indeværende periode, forklarer Henrik Jess fra Aalborg Kommune.

De to ramte veje bliver blandt andet brugt af folk, der skal ud til City Syd, og arbejdet kommer uden tvivl til at påvirke trafikken, fortæller Henrik Jess.

- Der er ingen tvivl om, der bliver øget rejsetid. Både på Letvadvej og første del af Nibevej. Det kan også godt betyde, der vil opstå opstuvning på Hobrovej.

Thomas Christensen og Torben Hansen og Lars Pauli og Kim Dahl Hansen og Jette Klokkerholm
Da vejarbejdet kommer til at forstyrre trafikken ind til City Syd, arbejder kommunen på, vejene igen bliver farbare til julehandlen i december. Foto: Kim Dahl Hansen

Kommunen kan endnu ikke sige, hvornår spaden bliver sat i jorden. Men det bliver helt sikker i 2022, og arbejdet kommer til at fortsætte ind i 2023 også.

Det betyder dog ikke, at trafikken er helt eller delvist spærret i hele perioden.

- Vi prøver som regel, hvis det er muligt, at lukke det igen til december. I det her tilfælde af hensyn til julehandlen. Hvis det overhovedet er muligt for os, gør vi det. For vi ved, hvad det betyder.

4. Nørresundby Torv – Vejen graves op

Thomas Christensen og Torben Hansen og Lars Pauli og Kim Dahl Hansen og Jette Klokkerholm

Det centrale Nørresundby fra Torvet og ned mod fjorden skal også graves op. Selve strækningen går fra Vestergade, den gamle gågade, over byens torv og ned til fjorden. Hele strækningen bliver ikke taget på én gang, men delt op i etaper.

Thomas Christensen og Torben Hansen og Lars Pauli og Kim Dahl Hansen og Jette Klokkerholm
Det er det helt centrale Nørresundby, der skal graves op i de kommende år. Kommunen kigger også på, hvordan vejens profil fremover skal se ud. Foto: Kim Dahl Hansen

I hvilken ende kommunen starter vides ikke endnu, men arbejdet begynder i 2022 og strækker sig helt til 2024.

Vejprofilet, altså hvordan vejen forløber, kommer der også til at blive kigget på, fortæller Henrik Jess. Da det nuværende profil ikke er, som man ville lave det i dag.

Thomas Christensen og Torben Hansen og Lars Pauli og Kim Dahl Hansen og Jette Klokkerholm
Vejarbejdet kommer ikke kun til at foregå på den brostensbelagte vej på torvet, men også videre ned ad Strandgade mod Limfjorden. Foto: Kim Dahl Hansen

- Det er lavet i starten af 90’erne. Der vil vi i dag nok lave mere bløde linjer. Jeg kan ikke sige endnu, hvad man ønsker at reetablere til. Men den reetablering vil også afspejle, hvor ledningen ligger.

****

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...