Livet her

Hør om Lille Vildmoses store forandring

Foredrag fortæller om de mange nye arter, der er rykket ind

23. oktober 2017 kl. 08:23

VILDMOSE: Aalborg Bibliotekerne har tilrettelagt en vild (og gratis) moseaften krydret med ord og billeder og med Martin Sloth Andersen, formand for Støttegruppen for Lille Vildmose Nationalpark og næstformand i Vildmoseforeningen. Det er tirsdag 24. oktober i filialen på Stationsvej i Storvorde.

Deltagelse i arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig, hvilket kan ske via Aalborg Bibliotekernes hjemmeside. Med udgangspunkt i billeder og filmklip vil Martin Sloth Andersen beskrive de naturforandringer, som Lille Vildmose i disse år gennemgår som følge af en omfattende naturgenopretning, der skal sikre Nordvesteuropas største lavlandshøjmose. Naturforandringerne har allerede medført, at mange nye dyrearter er rykket ind i området. Ynglende kongeørne, havørne og sangsvaner vidner på sikker vis om, at genopretningen er på rette spor, og at Lille Vildmose er blevet vildere. Mere end halvdelen af Danmarks samlede areal med naturtypen højmose findes i Lille Vildmose. Efter årtiers intensiv råstofindvinding og landbrugsdrift er situationen i den centrale del af området dog langt fra optimal. Med støtte fra EU’s LIFE+ Nature gennemfører Aage V. Jensen Naturfond, Aalborg Kommune og Naturstyrelsen i fællesskab et stort genopretningsprojekt i Lille Vildmose. Der investeres næsten 42 millioner kroner i projektet, der begyndte i 2011. Målet er at sikre de bevarede højmoseområder for fremtiden og samtidig skabe forudsætninger for, at nedbrudte dele af højmosen kan gendannes.

Annonceret indhold

Nyeste