- Uanset, hvad jeg siger, så vil folk alligevel være urolige, og det er der ikke noget at sige til. Men det kan vi heller ikke udelukke, at de skal være, siger fungerende miljørådmand Per Clausen

AALBORG: En ny rapport fra Ejendomsstyrelsen har givet panderynker hos Aalborg Kommune. Den viser sig nemlig, ifølge miljø- og energiforvaltningen, at der er ”områder med kraftig forurening med PFAS på Flyvestation Aalborg og Nr. Uttrup Kaserne (Aalborg Kaserner, red,) og øvelsesplads, som udgør en risiko for forurening af jord, overfladevand, herunder Limfjorden samt grundvand og drikkevand”.

Sagen minder om forureningssagen fra Korsør, hvor man har fundet PFAS-forurening af græsningsarealer og overfladevand. Nu har Aalborg Kommune nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge forureningssituationen på Aalborg Kaserner.

Der er tale om et unedbrydeligt stof

PFAS (PerFluoreredeAlkylSyrer) er en gruppe af flere tusinde stoffer, herunder bl.a. PFOS og PFOA, og er vandopløseligt og udvaskes til grundvand og overfladevand.

Det er en kedelig størrelse, for det er en unedbrydelig miljøgift, som kan ophobes igennem fødekæder til dyr og mennesker og er potentielt sundhedsskadeligt selv ved lave koncentrationer.

PFAS-forbindelser har været anvendt i mange produkter i mere end 60 år, f.eks. i maling, imprægnering af tekstiler, tæpper, læder, overtøj, i almindelige husholdningsprodukter som bagepapir, madpapir, pizzabakker samt ikke mindst i brandslukningsskum.

Sagen fra Korsør

I sagen fra Korsør er der målt store mængder af PFOS på først Korsør Rensningsanlæg og senere i nærheden af brandskolen i Korsør. Undersøgelser viser, at PFOS’en i Korsør sandsynligvis stammer fra brandskolen, hvor man tidligere brugte brandskum, som indeholdt PFOS. Korsør Kogræsser- og Naturplejeforening har brugt græsområderne i nærheden af brandskolen til deres køer og kalve. Dette kød har senere vist sig at indeholde store mængder af PFOS. Kødet er blevet solgt i lokalområdet, og flere mennesker har efterfølgende fået målt værdier af PFOS i blodet, som er langt over normalen.

Jesper Schouenborg
Aalborg Kommune har nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der skal se på konsekvenserne af forureningerne.. Foto: Martin Damgård

- Vi tager det alvorligt

I forhold til om borgerne skal være bekymrede, siger fungerende miljørådmand Per Clausen (EL).

- Jeg vil i hvert fald sige, at vi tager det alvorligt, og vi vil have det undersøgt. Nu synes jeg, at man skal afvente det, som vi finder ud af, og vi vil gøre det så hurtigt som overhovedet muligt.

Han forsætter.

- Uanset, hvad jeg siger, så vil folk alligevel være urolige, og det er der ikke noget at sige til. Men det kan vi heller ikke udelukke, at de skal være. Vi ved jo ikke, hvor slemt det her er. Der er jo tale om alvorlige stoffer, Som vi i Korsør har set kunne blive spredt rigtig meget. Så det er en alvorlig sag, som kræver, at vi reagerer på det hurtigt, og det er også derfor, at vi har nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder og siger, at det her har første prioritet også i forhold til andre opgaver, der måtte være.

Jesper Schouenborg
Fungerende miljø- og energirådmand Per Clausen (EL) mener ikke, at man kan tage sagen alvorligt nok. Arkivfoto: Claus Søndberg

- Vi kan ikke tage det her alvorligt nok, for det er rigtig alvorligt, og det er selvfølgelig helt forfærdeligt, at man har svinet med det stof i så mange år uden tilsyneladende at have styr på, hvor farligt, det var. Det er selvfølgelig noget forfærdeligt griseri, som er sket i fortiden, siger rådmanden.

PFAS-forbindelserne PFOS og PFOA har været forbudt at anvende siden henholdsvis 2006 og 2011. PFOS har været forbudt i brandslukningsskum siden 2011, men produktet kan stadig indeholde én procent, uden at det skal fremgå.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...