Psykologiprofessor Svend Brinkmann er landskendt for sine bøger, foredrag og podcasts. Så kendt, at han gennem lang tid har været målet for en kvindelig stalker. Arkivfoto: Grete Dahl
Livet her

Professor i opråb: Kvinde har chikaneret mig i årevis

Svend Brinkmann er blevet generet i årevis

17. januar 2022 kl. 10:18
Opdateret kl. 11:12

AALBORG: Svend Brinkmann, landskendt psykologiprofessor, forfatter, foredragsholder og podcaster, er i årevis blevet chikaneret af en kvindelig stalker.

Det oplyser han selv mandag morgen i en opdatering til sine 136.435 følgere på Facebook.

At han først nu fortæller offentligt om sagen skyldes, at han for nylig er blevet udpeget til at sidde i Det Etiske Råd.

"Kvinden kontaktede både formanden og rådets medlemmer for at fortælle dem, at jeg havde begået en alvorlig forbrydelse mod hende. Og i går ringede hun til en af mine venner og samarbejdspartnere (som også er en halvoffentlig person) og fortalte ham, at jeg havde puttet psykofarmaka i hendes danskvand og derefter slæbt hende ud i en skov om natten", fortæller Svend Brinkmann.

Ifølge Svend Brinkmann har kvinden gennem flere år sendt Aalborg-professoren hundredvis af mails, ligesom hun gentagne gange er troppet op, når han har optrådt offentligt.

Foruden den direkte chikane i form af mails og personlige fremmøder har kvinden, som selv har fortalt, at hun har en skizofrenidiagnose, også løbende oprettet falske profiler på sociale medier, hvor hun har rejst forskellige falske og med professorens ord "meget alvorlige" anklager mod ham.

"Hun veksler mellem noget, der ligner forelskelse i mig og stor vrede", skriver Svend Brinkmann, som også beskriver, at han har været meget i tvivl om, hvorvidt han overhovedet skulle fortælle offentligheden om den kvindelige stalker, han beskriver som "begavet, velformuleret og i gang med en ph.d.-uddannelse, da hun blev syg"

"Jeg har medfølelse med hende, da jeg ved, hvor ondt det kan gøre at være syg med vrangforestillinger. Men det er også utrygt at vide, at der spredes virkelig alvorlige anklager mod mig – især i en tid, hvor krænkelser og sexisme (heldigvis) tages meget alvorligt".

"Min frygt er selvfølgelig, at nogen, der ikke kender mig, kan tro på, hvad hun skriver", skriver Svend Brinkmann.

Han understreger, at han personligt ikke frygter kvinden.

"Men det er altså virkelig ikke sjovt for min familie", fastslår AAU-professoren.

Disse bliver stalket

Ifølge Socialstyrelsen skønner en dansk undersøgelse fra 2013, at dengang op mod 132.000 kvinder og mænd årligt oplever at blive stalket i Danmark. Det svarer til 2,9 procent af den danske befolkning. Det er især kvinder, der bliver stalket af personer, som de oftest har haft en nær relation til.

Danske og internationale undersøgelser finder, at kvinder udsættes for stalking oftere end mænd. En dansk undersøgelse fra 2013 viser bl.a., at 63 procent kvinder og 37 procent mænd udsættes for stalking. For både mænd og kvinder er der oftest tale om stalking fra det modsatte køn.

Kvinder stalkes hyppigere af en person, de har haft en nær relation til som fx en ekspartner, end mænd gør. Mænd oplever derimod oftere end kvinder at blive stalket af en fremmed.

I mange stalkingtilfælde udsættes personen for stalking umiddelbart efter ophør af et parforhold.

Kilde: Socialstyrelsen samt "Omfanget og karakteren af stalking. En befolkningsundersøgelse" fra Justitsministeriets Forskningskontor.

Så sent som 1. januar i år er en ny lov, der selvstændigt kriminaliserer stalking efter denne dato, trådt i kraft. Den blev vedtaget af Folketinget 14. december 2021.

Loven betyder, at udøvere af stalking kan straffes, selvom de ikke i forvejen er meddelt et tilhold.

Umiddelbart tyder Svend Brinkmanns opråb ikke på, at han ønsker kvinden straffet for hendes chikane.

"Jeg ønsker hende det bedste og håber selvfølgelig, at den chikanerende adfærd ophører", skriver han.

Nordjyske har forsøgt at træffe Svend Brinkmann for uddybende kommentar til hans opslag på Facebook, men indtil videre er han ikke vendt tilbage.

Se også
Astrids bror er syg og farlig: - Jeg frygter, han tager livet af mine forældre
Annonceret indhold

Nyeste