Ny plan der vil give plads til flere butikker, møder modstand.
Livet her

3350 ekstra kvadratmeter til butikker i City Syd skiller vandene

To toppolitikere vil stoppe plan 

10. maj 2023 kl. 07:00

Frygten er, at en ny plan der giver flere butikskvadratmeter i City Syd, vil presse butikslivet i Aalborgs midtby yderligere.

Derfor vil to toppolitikere have bremset et tillæg til en lokalplan, der omfatter Shoppen med tilhørende parkering samt et ubebygget areal mellem Nibevej, Tyren og Vandmanden.

Flere butikskvadratmeter

Forslaget giver mulighed for en større andel af butikker, da det samlede bruttoetageareal til butikker fastsættes til maksimalt 29.000 kvadratmeter mod de nuværende 25.650 kvadratmeter. Desuden gives der i hele lokalplanområdet mulighed for udvalgsvarebutikker, hvor der i dag alene er mulighed for ”butikker til særlig pladskrævende varer” på dele af området.

Sagen skal nu i byrådet, men i økonomiudvalget trådte Enhedslisten og Radikale Venstre på bremsen, mns et flertal stemte for.

Nej til flere butikker

- Jeg mener ikke, at vi skal øge mulighederne for at lave butikker i City Syd. Vi havde et fint debatmøde, hvor vi snakkede om, hvordan vi skulle understøtte og udvikle midtbyens muligheder fremadrettet. Og det er i hvert fald helt sikkert, at en fortsat udvikling af City Syd er det modsatte af at styrke midtbyens muligheder for at udvikle sig, siger klima- og miljørådmand Per Clausen (EL).

Annonceret indhold

Nyeste