Lukket industriområde kan blive til en helt ny bydel.
Livet her

Lukket industriområde kan blive til en helt ny bydel i Aalborg

224.000 kvadratmeter kan blive omdannet til boliger, butikker og kontorer, mener ejerne af grunden

30. januar 2023 kl. 16:41

AALBORG: I dag er grunden i Aalborgs vestby hegnet ind, men inde bag ved ligger et kæmpestort areal lige ud til Limfjorden og tæt på byen. Et areal der ifølge ejerne på sigt kan blive til en helt ny bydel.

Helt præcist er Nordens Grund 224.000 kvadratmeter, der i dag bruges som industriområde og primært til oplag af bl.a. vindmøllevinger. I mange år har ejeren Mølholmparken A/S, der ejes af Bladt-familien, drømt om at byudvikle grunden, men på grund af risikoen for lugtgener fra Renseanlæg Vest, der ligger vest for Nordens Grund, har myndighederne hidtil vendt tomlen ned. 

Men efter en længere dialog og et svar fra Miljøstyrelsen vurderer ejeren, at "der ikke ligger hindringer i vejen for projektet".

Byudviklingsplan

Samtidig er netop byudvikling i Vestbyen meget aktuelt, da et forslag til en byudviklingsplan for Vestbyen og Mølholm er i offentlig høring til og med 19. februar.

- Den aktuelle høring om Aalborgs Vestby, der også omfatter vores grund, har gjort, at vi nu ønsker at sætte mere fart på planlægningen. Samtidig har vi nu fået Miljøstyrelsens ord for, at de lugtgener der tidligere var en forhindring, nu er reduceret så væsentligt, at grunden reelt kan anvendes til de ønskede formål. Der skal dog formodentligt etableres en bufferzone på 25 meter fra skel mod renseanlægget, siger Thomas Bladt, der ejer grunden sammen me­d to søskende.

Boliger og butikker

Med de positive vinde fra Miljøstyrelsen er et ønske i omkring 25 år om at udvikle grunden altså kommet et skridt videre, mener ejerne. Allerede tilbage i 1999 iværksatte man nemlig en arkitektkonkurrence for området, ligesom der i 2009 blev udarbejdet en ny helhedsplan for et nyt byområde med blandede boliger og erhverv.

Annonceret indhold

Nyeste