Det er centerbygning og butikscentret her, som Plus Bolig sælger fra.
Livet her

Privat investor vil erstatte butikscenter med boliger

Alment Boligselskab vil sælge til privat investor, der har store byggeplaner

10. januar 2023 kl. 06:01

AALBORG: I dag er der bl.a. et lille hensygnende butikscenter, men på sigt skal der bygges noget helt andet andet, hvis de aktuelle ønsker bliver godkendt.

Centret er en del af Plus Boligs afdeling 1047 på Peter Bruuns Vej, Carl Rothes Vej og C. P. Holbølls Plads, der netop er blevet gennemgribende renoveret via en helhedsplan, men C.P. Holbølls Plads og centerbygning med et lille butikscenter, fælleshus og -vaskeri samt garage til driften er ikke en del af helhedsplanen. Plus Bolig har derfor solgt det nordøstlige hjørne inklusiv centerbygning til en privat investor med forventning om, at der kan opføres 5-7.000 etagemeter private boliger.

Tomme lejemål

Tidligere rummede butikscentret også Dagli'Brugsen, men de seneste år har størstedelen af erhvervsarealerne stået tomme. Der er i dag kun et pizzeria, solcenter og en frisør tilbage. De nye planer kræver dog en ny lokalplan, da det ønskede nybyggeri overskrider kommuneplanrammen, da investoren ønsker en ny bebyggelse på knap 6.000 kvadratmeter fordelt på bygninger, der varierer fra 3 til 5 etager. I dag må der maksimalt bygges i fire etager. Et flertal i by og landskabsudvalget har godkendt, at der nu kan udarbejdet et forslag til en lokalplan, hvor investorens ønske bliver imødekommet.  Udvikler ønsker at bygge 42 lejligheder i størrelsen 83-85 kvadratmeter og 38 lejligheder i størrelsen 55-57 kvadratmeter.

Annonceret indhold

Nyeste