Aalborg Kommune måtte gribe dybt i lommerne for at komme ud af en ellers uopsigelig lejekontrakt på seks år

AALBORG: Park Hotel i Aalborgs centrum blev et både kortvarigt men samtidig også et særdeles dyrt bekendtskab for Aalborg Kommune.

For den kommunale pengekasse er således blevet lettet for adskillige millioner kroner al den stund, at kommunen hurtigst muligt ville ud af en ellers uopsigelig lejekontrakt på seks år med ejerne af hotellet.

Baggrunden for den ønskede hurtige exit var kort og godt, at kommunen ikke længere havde brug for hotellet til såkaldte gennemgangsboliger til flygtninge.

Forklaringen var den såre enkle, at Aalborg Kommune alligevel ikke skulle modtage nær så mange flygtninge, som der ellers var lagt op til.

Og når man vil ud af en sådan lejekontrakt ca. fire år før aftalt udløbstid, så skal der i sagens natur også betales et passende stort frigørelsesbeløb ved "kasse 1".

En træls sag

Regnestykket blev, at kommunen skulle betale ejerne af hotellet ca. fem millioner kroner for en her og nu ophævelse af lejemålet.

Det er interessentselskabet JFK 41, der stod som hotelejere, og bag selskabet står de tre lokale investorer - nemlig Dennis Skagen, Torben Steffensen og Steen Royberg.

I henhold til den seks årige lejekontrakt så var den årlige husleje for Aalborgs kommunes vedkommende fastsat til ca. tre millioner kroner for brugen af Park Hotel - altså ca. 18 millioner kroner for hele perioden.

Ifølge Aalborg Kommune så lejede man reelt kun hotellet i perioden 1. januar 2016 - 31. januar 2018.

For at Park Hotel kunne anvendes til gennemgangsboliger til flygtninge, så var det desuden nødvendigt at lave en række ændringer i bygningen - bl.a. etablering af et nyt brandalarmeringsanlæg og adgangskontrol - og disse etableringsomkostninger beløb sig til ca. 550.000 kroner.

Endelig skal det oplyses, at aftalen mellem Aalborg Kommune og udlejeren også omfatter, at Vivabolig erhvervede ejendommen på John F. Kennedys Plads 41 til ungdomsboliger, hvor kommunen tildeler kvote og bidrager med grundkapital og driftstilskud.

Torben O. Andersen
Borgmester Thomas Kastrup-Larsen er tilfreds med, at kommunen er sluppet med en betaling på ca. fem millioner kroner for at komme ud af lejemålet. Arkivfoto: Laura Guldhammer

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune, siger til aalborg:nu, at det på mange måder har været en træls sag.

- Det er naturligvis særdeles ærgerligt, at vi skal betale ca. fem millioner kroner for at komme ud af lejemålet før tid, men det er også min opfattelse, at vi ikke har kunnet handle anderledes.

- Der er tale om et sammentræf af uheldige omstændigheder, og så gælder det for os om at handle og agere efter det skete og omstændighederne i øvrigt.

Svært godt tilfreds

Borgmesteren er dog også af den opfattelse, at den indgåede aftale slet ikke er så ringe endda og peger på flere forhold.

Thomas Kastrup-Larsen:

- Vi skulle oprindeligt have betalt ca. 12 millioner kroner for de resterende fire år af lejekontrakten, men vi er nu sluppet med en betaling på ca. fem millioner.

- Flygtningekvoten for Aalborg Kommunes vedkommende er blevet justeret op og ned adskillige gange, og vi havde på den baggrund udsigt til at stå med en helt tom bygning i midtbyen, anfører han og pointerer, at det heller ikke havde været et ønskværdigt scenarie for kommunen.

- Og jeg er svært godt tilfreds med, at der nu etableres ungdomsboliger i ejendommen, og det er et stort aktiv for byen.

- Så alt i alt har vi lavet en aftale, der tilgodeser alle parter, understreger borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...