Fra torsdag gælder en nattelivszone, hvor dømte for blandt andet vold og våbenbesiddelse i nattelivet ikke må opholde sig

AALBORG: Fra på torsdag 4. november indfører Nordjyllands Politi en såkaldt nattelivszone i Aalborg midtby. Zonen omfatter blandt andet Jomfru Ane Gade, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Den 1. juli i år trådte en lovændring i kraft, som betyder, at personer, der bliver dømt for bestemte former for kriminalitet - blandt andet vold eller våbenbesiddelse - begået i nattelivet, kan idømmes et forbud mod at gå på barer, diskoteker med videre i tidsrummet klokken 00.00 til 5.00. Forbuddet gælder i hele landet og i op til to år, uanset hvor i landet man blev idømt forbuddet.

Desuden betyder forbuddet, at de dømte heller ikke om natten må færdes på gader og pladser m.v. i nattelivszoner, som politikredsene kan oprette.

Lovændringen og den nye nattelivszone i Aalborg vil ikke skabe hindringer for lovlydige borgere, der blot ønsker sig en fredelig og festlig aften i byen, lyder det fra politiet.

- Nattelivszonen i Aalborg er fastlagt ud fra vores mangeårige erfaring med politimæssige opgaver i byens natteliv. Den tætte koncentration af serveringssteder i særligt Jomfru Ane Gade tiltrækker mange mennesker, og det giver et specielt festmiljø med mange påvirkede personer på et relativt lille område. Nattelivszonen kan være med til at øge trygheden for det store flertal, fordi man målrettet lukker området for de personer, som begår lovovertrædelser i nattelivet og idømmes et nattelivsforbud, siger politidirektør Anne Marie Roum Svendsen, Nordjyllands Politi.

Christian  Carus
Her har Nordjyllands Politi oprettet nattelivszone i Aalborg.

Store bøder og fængselsstraf

Hvis man idømmes et forbud mod at færdes i en nattelivszone, men vælger at overtræde det og støder på ordensmagten, kan man i førstegangstilfælde forvente en bøde på 10.000 kroner. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage.

- Når vi patruljerer i nattelivet, kommer vi til at holde øje med, om personer, der idømmes et nattelivsforbud, overtræder det. Det bliver en naturlig del af det arbejde, vi allerede udfører i nattelivet, med at sikre tryghed, lov og orden, oplyser Anne Marie Roum Svendsen.

Nattelivszonen i Aalborg midtby træder i kraft den 4. november 2021 og gælder til og med den 3. november 2023 med mulighed for forlængelse.

FAKTA

Nattelivsforbud

Den 1. juli 2021 trådte en lovændring i kraft, som gør det muligt at forbyde personer, der er dømt for visse former for kriminalitet, at færdes og tage ophold på serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, over hele landet samt i definerede nattelivszoner i tidsrummet 24.00-05.00.

Ud over nattelivszoner i udvalgte områder med mange beværtninger og aktivitet i aften- og nattetimerne kan politiet etablere nattelivszoner af mere kortvarig karakter i forbindelse med fx en festival eller andre events. En nattelivszone kan ikke dække en hel by. En zone kan udpeges for op til to år med mulighed for forlængelse.

Et nattelivsforbud gælder på serveringssteder og i nattelivszoner over hele landet.

En person kan idømmes et nattelivsforbud efter straffelovens § 79 c ved:

- overtrædelser af straffeloven vedr. personfarlig kriminalitet og hærværk mv.

- overtrædelser af lov om knive og blankvåben

- overtrædelser af lov om våben og eksplosivstoffer

Bryder den dømte forbuddet, er der i førstegangstilfælde udsigt til en bøde på 10.000 kroner. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Annonceret indhold
Henter...