Livet her

Skandalen uden ende: Overskridelse på sygehusbyggeri nærmer sig 1,4 milliarder kroner

Nyt Aalborg Universitetshospital bliver tidligst indviet medio 2026, og prisen bliver mere end 700 millioner kroner dyrere end ventet i februar

19. september 2022 kl. 15:12
Opdateret kl. 18:12

AALBORG: - I får noget at skrive om, sagde regionsformand Mads Duedahl (V) på vej ind til det pressemøde, som han havde indkaldt til mandag eftermiddag.

Pressemødet foregik på byggepladsen, hvor der foreløbig er røget godt en halv milliard kroner ekstra på budgettet og sket udsættelse af indvielsen i adskillige omgange.

På pressemødet blev det gjort klart, at budgetoverskridelsen står til at løbe op i cirka 1,37 mia. kroner i alt. Og supersygehuset, der oprindeligt skulle åbne dørene i 2020, forventes nu at blive indviet tidligst i midten af 2026 - og ikke i 2024 som det blev meldt ud tidligere på året.

Mads Duedahls ansigt lå i alvorlige folder fra begyndelsen af pressemødet og hele vejen igennem.

- Da jeg tiltrådte 1. januar, lovede jeg, at skulle få alt frem om problemerne på byggeriet. Den første rapport viste væsentlige overskridelser på både økonomi og tid. Men rapporten var ærligt talt behæftet med rigtig mange forskellige forbehold, som på ingen måde var tilfredsstillende, sagde Mads Duedahl som indledning.

- Da vores nye projektdirektør Martin Kjær tiltrådte, bad jeg ham give sin helt ærlige vurdering af rapporten. Hans tilbagemelding var, at den ikke var fyldestgørende i forhold til de problemer, han oplevede, sagde Mads Duedahl.

Projektdirektør Martin Kjær fik derfor til opgave at lave en mere præcis og fyldestgørende rapport om situationen for projektet i forhold til tid og økonomi.

- Jeg er rigtig ked af det på nordjydernes vegne. Det er deres sygehus, der endnu en gang står til en overskridelse af budgettet. Det synes jeg, er helt forfærdeligt. Så vi skal gøre, hvad vi kan, for at komme fremad. Og den ambition ved jeg, at resten af regionsrådet også deler, lød det fra Mads Duedahl.

- Meget er i utakt, og problemerne er væsentlig større, end jeg på noget tidspunkt har kunnet forestille mig, konstaterede Mads Duedahl og gav ordet til Martin Kjær.

Dyrere og senere

Den nye projektdirektør kunne så afsløre, at overskridelserne på budgettet løb op i mere end 700 millioner kroner mere end hidtil antaget, samt at universitetshospitalets forventede indvielse er udskudt med yderligere to år til medio 2026.

- Da jeg startede, kiggede jeg på tidsplanen og så flere ting, der overraskede mig. Tid og økonomi hænger sammen. Skrider tiden, så skrider økonomien også. Jeg har samlet alle folk med indblik i økonomien og gået det igennem minutiøst. Og jeg mener minutiøst. Og det har ført til de forventede 700 millioner kroners overskridelse, fastslog Martin Kjær.

 Han kaldte sig desuden overrasket over de såkaldte bygherreleverancer, hvor entreprenørerne har vurderet tiden, og de vurderinger kaldte han forkerte.

- Jeg har hyret eksterne rådgivere til at hjælpe os, og jeg har indhentet ekspertise fra Region Midtjylland. Der har også været konflikter mellem vore samarbejdspartnere på projektet, og det sker på alle byggeprojekter. Dem skal vi naturligvis have løst, sagde Martin Kjær.

Han fortalte også, at der udover selve universitetshospitalet var en del andet byggeri i gang omkring selve sygehuset, så hele projektet løb op i otte milliarder kroner.

- Af de to års forsinkelser hører det ene til selve byggefasen, mens vi forudser, at færdiggørelsen med al den teknologi, der skal ind i byggeriet samt flytningen, kommer til at stå for det andet år af forsinkelsen på de yderligere to år, lød det fra projektdirektøren.

- Nøglen, til at få det her færdigt, er servicebygningen. Det gælder bl.a. for de små robotter, som skal køre herfra og servicere hele sygehuset. Så derfor handler det om at få skubbet på i forhold til servicebygningen, forklarede Martin Kjær.

Han ærgrede sig voldsomt over, at tidsplanen var skredet med de to år, siden den første rapport om overskridelserne kom frem i februar.

En second opinion

På pressemødet deltog også en ekstern rådgiver - Kim Christiansen - for at give en second opinion på projektet. Omfanget af det, Martin Kjær som projektdirektør har fundet frem til i arbejdet med rapporten, er så voldsomt, at han bad Forretningsudvalget i Regionsrådet om at få en ekstern rådgiver, der kunne udfordre og give en uvildig vurdering af rapporten.

Kim Christiansen har i sit arbejde som uvildig, ekstern rådgiver haft en entreprenør - Søren Christiansen - med inde over arbejdet med at gennemgå projektdirektør Martin Kjærs rapport.

- Vi har lavet nedslag i materialet, der har været til rådighed,  og vi har deltaget i møder om tid, økonomi og projektudfordringerne. Ud fra den viden, vi har samlet os, har vi lavet en liste på omkring 100 punkter med vurderinger og konklusioner, sagde Kim Christiansen.

- Vores observationer flugter med de konklusioner og den plan, som Martin Kjær har lavet. Vi har tillid til tidsplanen, som den ser ud nu, og den økonomi, som er bundet op på tidsplanen. Under forudsætning af at de risici, der er en del af projektet, ikke eskalerer, lød det fra Kim Christiansen.

Regionsrådsformand Mads Duedahl afsluttede pressemødet med en hård udmelding, som ikke kan undgå at svide for det tidligere regionsråd.

- Jeg er dybt rystet over, at der skal gå fire år mere, før vi kan tage mod den første patient i det nye supersygehus, fastslog Mads Duedahl.

Han mente, at løsningen på den økonomiske del af overskridelserne skulle ske ved, at regionen fik lov til at låne penge til at finansiere overskridelserne via lån fra staten.

Du kan se hele pressemødet på Nordjyske.dk.

Se også
Afgørende rapport om skandalebyggeriet af supersygehuset lander i dag
Se også
Medie: Skandaleramt supersygehus ramt af nye problemer
Se også
Omstridt topchef har i al stilhed forladt skandalebyggeri
Se også
Det er u-hyg-ge-ligt: Gyseren på supersygehuset er ikke længere sjov
Se også
Hvor skal supersygehuset stå på listen? Her er Danmarks 5 største byggeskandaler
Annonceret indhold

Nyeste