Himmerland Boligforening og Aalborg Universitet tænker store tanker

AALBORG: Hidtil har Himmerland Boligforening opereret efter en 2020-plan, når det gælder udvikling af afdelingerne i det østlige Aalborg.

Om få år er de sidste store renoveringer, der indgår i planen, gennemført, og det er tid til at rette blikket mod et nyt punkt ude i fremtiden.

- Det er altid godt med friske øjne på tingene og derfor allierede boligforeningen sig med Aalborg Universitet, der netop har gennemført et intensivt forløb, hvor omkring 60 studerende har konkurreret om den bedste byudviklingsløsning, siger Himmerland Boligforenings direktør, Ole Nielsen.

De studerende, hvis fokus er på det østlige Aalborg i 2030, har blandt andet arbejde ud fra FN’s 17 mål for en bæredygtig global udvikling.

Disse mål, der oftest benævnes Verdensmålene, blev vedtaget af 193 statsledere på FN’s generalforsamling i 2015 og forholder sig til, at det nu er nødvendigt, at menneskene sætter ind med aktivt, ansvarligt forvaltning, fordi kloden ikke længere kan klare sig selv.

- Det gælder selvsagt også inden for byudvikling og dermed også, når vi skal tænke tanker om, hvordan det østlige Aalborg bedst udvikler sig over de næste knap 15 år, fortsætter Ole Nielsen.

Forløbet er netop afsluttet, og de studerende præsenterede deres idéer for en bedømmelseskomité bestående af Aalborgs stadsarkitekt Peder Baltzer, fondsadministrator Britta Graae fra Det Obelske Familiefond, erhvervsmægler Steen Royberg fra Nybolig Erhverv Aalborg, formand Morten Christensen fra Erhvervsnetværket 9220 samt direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.

Ole Nielsen:

- Grupperne har arbejdet med vidt forskellige indfaldsvinkler, og vi skulle i juryen blandt andet vurdere nedbrydning af fysiske barrierer, grønne korridorer, anvendelse af Trekanten, omdannelse af Planet Center til aktivitetsbaseret byrum for især unge, nye deleøkonomiske funktioner og Tornhøjskolen som multifunktionel sammenhængs skaber.

Om det projekt, der gik hjem med førsteprisen, siger Ole Nielsen:

- Konkurrencens vinderforslag omhandler etablering af et innovationscenter, der kan supplere og skabe forbindelse til de innovationsmiljøer, der findes omkring universitetet og NOVI.

- Dette center tænkes placeret i området ved Sundheds- og Kvartershuset på Fyrkildevej og kulturhuset Trekanten, da denne placering vil skabe mulighed for et møde mellem borgere, virksomheder og forskere, der kan skabe nye løsninger inden for eksempelvis velfærdsområdet eller håndværksfagene.

- Centeret, der skal give plads til iværksættere, studerende, forskere, virksomheder og grupper af borgere, har en budgetteret opførelsespris på 50 til 100 mio. kr. og vil kunne blive en dynamo for udvikling af det østlige Aalborg frem mod 2030, pointerer direktør Ole Nielsen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...