Defekte rør skal udskiftes - det kan komme til at genere trafikken

AALBORG: En afsluttende TV-inspektion af afvandingsledninger under den nye Egnsplanvej har afsløret flere fejl og mangler, bl.a. defekte rør. Aalborg Kommune vil have fejlene udbedret, inden vejen officielt overtages og indvies, og dermed udskydes den planlagte indvielse 23. juni 2019.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi er rigtig kede af, at færdiggørelsen af Egnsplanvej er udskudt. I forbindelse med at entreprenøren har anmodet om aflevering af anlægget til Aalborg Kommune, har vi bedt om en afsluttende TV-inspektion af afvandingssystemerne under vejkassen, siger rådmand i By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen.

- Her har vi nu modtaget en rapport, der desværre afslører alvorlige fejl og mangler, som skal udbedres, inden vi kan overtage vejen. Det er rettidig omhu, men det har desværre den konsekvens, at indvielsen nu må udskydes, indtil alle forhold er bragt i orden.

M. J. Eriksson, der er totalentreprenør på vejprojektet, er efter konstateringen af fejl og mangler blevet bedt om at fremlægge en plan for udbedring af fejlene, men det ligger allerede nu fast, at der ikke kan komme slidlag på vejen inden sommerferien.

- Afvandingsledninger og dræn har til formål at lede regnvandet væk fra vejen, og det er af stor betydning, at de fungerer optimalt. Ødelagte afvandingsledninger kan nemlig føre til uhensigtsmæssigt store ansamlinger af vand på kørebanen eller risiko for underminering af vejen. Derfor er det naturligvis noget, som vi ser med stor alvor på, siger stadsingeniør Svend Erik Pedersen fra Aalborg Kommune.

Han siger supplerende, at de fleste reparationer og udskiftninger af afvandingsrørene sandsynligvis kan udføres fra rabatten ind under vejen, men at det formentlig i perioder også vil komme til at genere trafikken. Udgiften til udbedring af fejlene påhviler entreprenøren, og stadsingeniøren forventer således ikke ekstraudgifter til kommunen i denne sammenhæng.

På grund af den igangværende dialog mellem M. J. Eriksson og Aalborg Kommune kan en ny dato for indvielsen endnu ikke fastsættes.

Det planlagte cykel- og motionsløb i forbindelse med indvielsen er også udsat. Det er arrangeret i samarbejde med Life of Sport og Motionscykelklubben Himmerland. Alle tilmeldte får deres tilmeldingsgebyr refunderet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...