Business

Er du på jagt efter en ny bolig? Hvis ja, har du så styr på alle bolighandlens dokumenter?

Virksomhed

Hviid Boligadvokater

Webside

https://boligadvokater.info/

Annonce Virksomhedsprofil - 30. december

Allier dig med en boligadvokat fra Aalborg

Tilstandsrapport, salgsopstilling, købsaftale, el-rapport, miljømærke, ejendomsdatarapport bare for at nævne nogle af dem. Man skal være uddannet ejendomsmægler eller boligadvokat for at føle sig hjemme i dette virvar at rapporter og papirer, som alle skal ses grundigt efter, inden du skriver under på købsaftalen. I hvert fald hvis du vil være sikker på, at der ikke gemmer sig ubehagelige overraskelser, som kan få betydning for dit liv senere hen. Læs med her og få at vide hvorfor det kan anbefales at alliere sig med en dygtig boligadvokat , når du skal investere i en ny bolig.

En stor investering

Det er bestemt ikke billigt at købe et hus eller en lejlighed. Det er for de fleste en virkelig stor investering, som får betydning for deres liv på sigt. Den betydning skal helst være en positiv betydning, der gør ens liv bedre og skaber gode rammer for beboerne i ejendommen. Hvis boligkøbet får en negativ betydning, kan det gøre livet surt mange år fremover. For at undgå at din dyre og vigtige investering får en negativ påvirkning på dit og din families liv, er det en god ide at kontakte en boligadvokat, der kan hjælpe dig igennem handlen.

Boligadvokaten har styr på processen

Boligadvokaten har naturligvis helt styr på bolighandlens faser og de dokumenter, der hører til i de forskellige faser. Helt overordnet kan man dele en bolighandel ind i to faser:

•Fase et er den fase hvor aftalen mellem sælger og køber falder på plads. Det vil sige, at prisen på boligen aftales, overtagelsesdatoen aftales og, der tegnes en ejerskifteforsikring. Hvis der er andre vilkår og aftaler, der skal på plads mellem køber og sælger omkring boligen, skeer det også her.

•I fase to bliver det mere teknisk. I denne fase skal handlen nemlig berigtiges. Det betyder at selve købesummen skal føres over til sælger. Samtidigt tinglyses skødet, så det nu er køber det har brugsretten over boligen. En anden ting, der hører til i denne sidste fase af bolighandlen er refusionsopgørelsen. Det er den opgørelse, der skal sikre, at hverken sælger eller køber sætter penge til, når forbruget opgøres. De skal hver især kun betale for det der hører til dem.

Køb ikke for dyrt

I de to faser er der naturligvis flere detaljer, som det er godt at have en boligadvokat med i. I første fase er det for eksempel vigtigt, at have en professionel til at kigge tilstands- og el-rapport igennem. Det har jo betydning for boligens pris, om den har graverende fejl og mangler, som det vil koste den nye ejer mange penge at udbedre. Inden du som køber skriver under på en købskontrakt, er det også vigtigt at få skrevet et advokatforbehold ind i købskontrakten. Også det vil en boligadvokat hjælpe dig med.