Business

Calceku ApS er en virksomhed, der hjælper erhvervskunder og private med statiske beregninger, der indgår som en central del af den statiske dokumentation.

Virksomhed

Calceku ApS

Adresse

Holmevej 180, 8270 Højbjerg

Telefon

41870588

E-mail

jk@calceku.dk

Webside

https://www.calceku.dk/

Annonce Virksomhedsprofil - 26. juni

Calceku ApS hjælper virksomheder og private med statisk beregning

Når du skal have foretaget en konstruktionsændring, tilbygning eller ombygning, er det nødvendigt, at den tekniske dokumentation er på plads, når du skal have tilladelse. Statiske beregninger er et centralt element i den tekniske dokumentation. Calceku ApS tilbyder professionel og kompetent assistance til den statiske beregning, så du kan dokumentere, at din konstruktion kan bære.

De statiske beregninger fungerer således som dokumentation for, at den bærende konstruktion i en bygning opfylder kravene til styrke og anvendelighed. De er en stor del af den statiske dokumentation, da der med til at sikre, at sikkerheden overholder de standarder, der er i forhold til det specifikke byggeri.

Hvem står bag Celceku ApS?

Calceku ApS fungerer som leverandør til forskellige virksomheder og privatpersoner, der har behov for statiske beregninger i forbindelse med nybyggeri, ombygninger og tilbygninger. Calceku ApS drives og ejes af Jonas Kragh Ceku, som har en uddannelse som civilingeniør.

Det er den uddannelsesmæssige og praktiske baggrund som konstruktionsingeniør, der sikrer, at Calceku ApS’ beregninger er eftertragtede både blandt privatpersoner og virksomheder. Virksomheden er en seriøs samarbejdspartner, uanset hvilken form for byggeprojekt, du begiver dig ud i.

Samarbejde med virksomheder

Arkitekter, producenter og entreprenører kommer ofte ud for, at de har behov for statisk beregning, eksempelvis i forbindelse med stabilitetsberegninger og andre former for beregninger, der relaterer sig til de opgaver, en ingeniør typisk varetager.

Calceku ApS har derfor adskillige samarbejder med erhvervskunder, som tæller en bred vifte af forskellige brancher, der alle relaterer sig til byggefaget - herunder håndværkere, arkitekter og entreprenører. Du får hjælp til beregninger inden for de fleste former for konstruktionsmaterialer, som er med til at sikre et byggeri af høj kvalitet, som lever op til de krav, der er på området.

Samarbejde med private kunder

Calceku ApS arbejder ikke alene sammen med virksomheder, men også private kunder, der har behov for statiske beregninger i forbindelse med statisk dokumentation, når de skal have lavet en ombygning, tilbygning eller lignende.

Når du som privatperson skal bygge nyt, bygge om eller bygge til, er det nødvendigt, at du får udarbejdet statiske beregninger, hvis du vil have tilladelse til byggeriet. Arbejdet kan dække over alt fra én enkelt stolpe til hele bygningen.

Sådan foregår processen

Det er vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem de involverede parter, når et byggeprojekt skal ende succesfuldt. Det gode samarbejde kræver, at der er en god løbende dialog, hvor de involverede parter inddrages, så alle hele tiden er ajour med, hvordan arbejdet skrider frem.

Det er samtidig vigtigt, at alle er enige om, hvordan byggeprocessen forløbet. Derfor sikrer Calceku også altid, at de forskellige parter i byggeprojektet er enige om udførelsen af det efterfølgende arbejde.

Tegningerne og beregninger er blandt de mest centralt elementer i byggeprojektet, da det er dem, der danner rammen om, hvordan projektet udføres. Det er vigtigt, at du ikke går på kompromis med nogle af delene, da det går udover kvaliteten af byggeprojektet.

Når du samarbejder med Calceku ApS omkring statisk beregning, vil du få en professionel virksomhed, der sikrer, at du får de korrekte resultater, som du kan basere dit arbejde på efterfølgende.