Business

Aalborg strækker sig over mere end 1000 km2 med Limfjord, som skærer sig smukt gennem land og by.

Virksomhed

Whats Aalborg

Webside

https://whatsaalborg.dk/

Annonce Virksomhedsprofil - 26. juni

Det mangfoldige Aalborg står med armene åbne – Oplev bylivet!

Det er en by fyld med initiativer og liv. Aalborg er kendt som kystbyen, som særligt tiltrækker unge mennesker. Kommunen står men åbne arme, om man ønsker at tage på en byferie eller måske mere permanent vælger at flytte til byen, enten som familie eller studerende.

En historisk placering på kortet

Landets største byer er opstået på baggrund af deres købstadsprivilegier. Beliggenheden ved vandet har været fordelagtigt helt tilbage fra middelalderen. Som et af landets største byer, har de dansk historiske begivenheder helt naturligt også påvirket en by som Aalborg.

Aalborg var igennem flere år en central industrialiseret by, som også dengang tiltrak folk, som ønskede arbejdspladser på de store fabrikker. Byen bærer store fysiske præg af industrien og har valgt at holde fast på de store tunge bygninger. Tidligere fabrikker er nu ombygget til diverse aktivitetscentre og biografer, med restauranter, fitness og meget mere.

Aalborg blev som alle andre ramt af oliekrisen 1973-74, og byen blev ramt ekstra hårdt af arbejdsløshed på grund af et stort antal arbejdspladser for ufaglærte arbejdere. Befolkningsudviklingen i den daværende Aalborg kommune var relativt stabil, men den gav også udfordringer med flere ældre og færre børn, der til gengæld skulle passes i offentligt regi.

Der var helt afgørende for udviklingen, at Aalborg Universitetscenter blev etableret i 1974. det blev den nye samlende kraft, der fik unge studerende til byen og tiltrak tekniske og vidensbaserede industrier, som kunne tage over, hvor de tidligere identitetsskabende industriarbejdspladser lukkede.

En ung og initiativrig kommune

Hvert år vokser Aalborg kommune med flere end 1000 nye indbyggere. Mennesker, der ønsker at bo i en mangfoldig kommune, som har alt, uden at have for meget. Her er spiller Aalborg Universitet en stor rolle for byens liv og særligt de unge mennesker flytter til byen på grund af universitetets mange muligheder.

Det unikke ved Aalborg Universitet er blandt andet, at universitetet samarbejder med så mange andre uddannelser og institutioner rundt omkring i verden. Det giver blandt andet de studerende muligheden for at læse sin kandidat på et universitet i Kina. Det skaber også muligheder den anden vej rundt og Aalborg er derfor også et attraktivt internationalt miljø for unge, andre steder i verden.

Derfor er der heller ingen tvivl om, at de unge mennesker er en vigtig del af byens kerne. Kommunen er gode til tiltag, der særligt samle de unge til fest, kultur og sport. De unge skaber en festlig og livlig by

Der er tale om en festlig by, som bygger på diverse små festivaler, hvor særligt de årlige karnevaler tiltrækker flere tusinde fra hele landet. Særligt Aalborg Karneval er en populær festdag med udklædning, optog og musik.

Danmarks 4. største by

Kommunen har fem pejlemærker, hvor fællesskabet danner den røde tråd. Ønsket om at skabe en kommune, hvor der er plads til alle, skinner igennem. Det er en kommune, hvor der ikke er langt til de store oplevelser. Fra midtbyens pulserende byliv og nationale events til oplandsbyernes fællesskaber og friluftslivs nær fjordens vande. Kommunen understøtter foreninger, der samler befolkningen og skaber en mangfoldig kultur, der aldrig står stille.

Hvis spørger dig selv, hvad der sker i Aalborg, skal du blot besøge en af de mange online sites. Her findes der utallige by-guides og kalendere, så man kan følge med i de mange begivenheder, der finder sted året rundt. Hvis man holder ferie inden for landets egne grænser eller trænger til forandring i hverdagen, så kan Aalborg uden tvivl anbefales. Det er både en by der byder på spændende byferie, men også et velkomment sted at slå sig ned, hvis man ønsker sig en initiativrig kommune.