Business

Når rådgiver og arkitekt skal vælge materialer til et byggeri, er der i dag krav til bæredygtighed at tage med i overvejelserne. Derfor har Phønix Tagmaterialer nu fået udarbejdet en egen fuld EPD, miljøvaredeklaration, for tagmaterialerne. Og her er producenten med blandt de første

Virksomhed

Phønix Tag Materialer

Adresse

Vester Allé 1, 6600 Vejen

Telefon

79 96 21 21

E-mail

info@phonixtagmaterialer.dk

Webside

https://www.phonixtagmaterialer.dk/

Annonce Virksomhedsprofil - 7. juni

EPD: Når du skal vælge de rigtige tagløsninger

Når rådgiver og arkitekt skal vælge materialer til et byggeri, er der i dag krav til bæredygtighed at tage med i overvejelserne. Derfor har Phønix Tagmaterialer nu fået udarbejdet en egen fuld EPD, miljøvaredeklaration, for tagmaterialerne. Og her er producenten med blandt de første

EPD står for Environment Product Declaration , som oversat er en miljøvaredeklaration. Det er en samlet vurdering af produktets påvirkning af miljøet fra vugge til grav, det vil sige i hele produktets levetid. Kravene til moderne bygninger stiger, netop når det gælder miljø og bæredygtighed, og mange bygherrer stiller i dag krav om, at byggeriets skal kunne certificeres til DGNB.

For projektchef Per Bach fra Phønix Tag Materialer er det vigtigt, at virksomhedens samarbejdspartnere får nemt ved at bygge bæredygtigt med fuld dokumentation.

- En fuld EPD viser alle systemgrænser og dermed også levetid, vedligeholdelse og udskiftning af produktet, alle meget vigtige parametre for at kunne tage en bæredygtig beslutning. På den måde får den projekterende et afbalanceret billede af produkternes miljøpåvirkninger, siger Per Bach.

Skal kunne sammenligne

EPD’en siger ikke i sig selv noget om, hvorvidt et byggemateriale er miljøvenligt eller ej. For at få værdi ud af en EPD skal man sammenligne forskellige byggematerialers miljøpåvirkning i byggeriets samlede levetid. Det er stadigvæk relativt få byggematerialer, der har en EPD, da det er op til den enkelte producent af byggematerialet at få udarbejdet en, og der ligger et stort og omhyggeligt analysearbejde bag.

Miljøvaredeklarationen er et dokument, der viser de udledninger (eksempelvis af CO2) og det ressourceforbrug (råvarer, energi- og vandforbrug samt affald), produktet har i sin levetid (eller livscyklus). Det vil sige, at man i en EPD kan se, dels hvad miljøpåvirkningen er ved at udvinde råstoffer og producere et byggemateriale, og dels hvad det betyder for miljøet, når bygningen er i drift, skal vedligeholdes og endelig rives ned.

Faserne i en EPD

I dag er miljøvaredeklarationer designet til at se på et byggemateriales miljøpåvirkning i hele dets levetid, også kaldet livscyklus. Lige fra råstofferne bliver udvundet, til materialet produceres på fabrikken, og til den færdige bygning har udtjent sin levetid og skal rives ned, hvorefter materialerne genanvendes eller bortskaffes.

Kort fortalt er en miljøvaredeklaration opdelt i byggemateriales fem livscyklus-faser:

•Produktfasen: Hvor råstoffer udvindes og transporteres til fabrikken, hvor materialet produceres.

•Byggeproces-fasen: Hvor materialet transporteres til byggepladsen, og hvor bygningen opføres.

•Brugsfasen: Hvor bygningen er færdigopført, og byggematerialet er i brug (dækker materialets levetid – herunder vedligehold, renovering, mm.).

•Endt levetid: Om demontering, transport til affaldsbehandling samt eventuelle genvindings- og bortskaffelsesprocesser

•Næste produktsystem: Hvor materialet eventuelt genanvendes eller genbruges.

EPD’ens styrker

Styrken ved en EPD er, at den giver arkitekter, rådgivere og andre professionelle i byggeriet mulighed for at sammenligne miljøpåvirkningen ved forskellige byggematerialer – og på den baggrund træffe de mest bæredygtige valg. Miljøvaredeklarationer henvender sig således primært til de projekterende i byggeriet. Bygherrer har dog indirekte stor gavn af redskabet i forbindelse med opførelsen og driften af bæredygtigt byggeri.

Det er både en gevinst for miljøet, og er også en gevinst for bygningens totaløkonomi, fordi sammenligning af EPD’er vil favorisere byggematerialer med lang levetid og begrænset behov for vedligehold. Samtidig er en miljøvaredeklaration et stærkt værktøj for producenten af byggematerialet til at se, hvor i produktionen miljøpåvirkningen er størst – og derefter sætte målrettet ind med tiltag.

FAKTABOX

EPD’en er en verificeret dokumentation af miljøpåvirkninger, der specielt fortæller, hvor meget blandt andet CO2 der bliver udledt i forbindelse med produktion, installation, vedligeholdelse, levetid, renovering samt bortskaffelse af 1 m2 tagpapsløsning (2-lags).

Den nye europæiske standard EN15804+A2 er trådt i kraft fra oktober 2019 og har en overgangsordning fra den tidligere standard EN15804+A1 frem til oktober 2022, fortæller Henrik Fred Larsen fra EPD Danmark.

- De største ændringer ved den nye standard er, at den generelt er mere bredspektret i sine miljøkategorier, og at der er indført nye krav om, at EPD’en skal have nedrivning og bortskaffelse af byggevareprodukterne samt næste produktsystem med, siger Henrik Fred Larsen.

Den dækker alt fra bl.a. udvinding af råvarer, produktion, transport til byggeplads, installering, vedligeholdelse, levetid, renovering samt bortskaffelse.