Business

Vidste du, at du kan få en høretest i hjemmet? Altså i dit eget private hjem? I ro og mag og i vante omgivelser, men selvfølgelig stadig af audiologisk uddannet personale, så du er sikker på et resultat, du kan stole på? Men har du overhovedet brug for en høretest? Hører du ikke udmærket? Det kan du læse meget mere om herunder.

Virksomhed

Bettersound.dk

Webside

https://bettersound.dk/

Annonce Virksomhedsprofil - 10. juni

Høretest i hjemmet

Både børn og voksne kan have nedsat hørelse, men selvom du altid har hørt ”normalt”, så kan det ændre sig gennem livet. Det kan være udefrakommende ting – som f.eks. høje lyde – der er skyld i hørenedsættelse.

Ofte bliver hørelsen dårligere med alderen. Og det kommer ofte gradvis, hvorfor det ikke altid opdages lige med det samme. Får du foretaget en høretest i hjemmet, behøver du ikke kontakte din egen læge eller øre-næse-hals-lægen, før det er afgjort, om du har behov for høreapparat.

Dårlig hørelse giver dårlig livskvalitet

Det kan være svært selv at finde ud af, om du har nedsat hørelse. Og endnu sværere at acceptere og indrømme. Men ikke alene bliver dit sociale liv anderledes, når du ikke hører så godt, det kan også være direkte farligt.

Bliver du hjemme – eller går tidligt hjem – fra en komsammen, fordi samtalerne og snakken bliver til en øredøvende larm, som gør dig træt i hovedet? Det kan være tegn på dårlig hørelse. Godt nok kan du jo sagtens høre noget, men alle lydende filtrer sig sammen, og du hører ikke godt nok til at kunne skille ordene fra hinanden.

Færdes du i trafikken, kan det skabe farlige situationer, hvis du f.eks. ikke kan høre andre bilister dytte af dig eller råbe til dig, eller hvis du overhører et udrykningskøretøj.

Hjemme kan det også blive farligt, hvis du f.eks. ikke kan høre din røgalarm eller ikke kan høre, når den bipper, fordi den trænger til nyt batteri.

Få en høretest i hjemmet

Bruger du tit undskyldninger, som

•min hørelse fejler ikke noget, det er de andre, der mumler

•det sagde min læge altså ikke noget om ved sidste lægetjek

•det er min telefon, der er noget galt med, jeg hører perfekt

så er det på tide at få foretaget en gratis høretest i hjemmet af en audiologisk uddannet person som BetterSound.

Får du foretaget en høretest i hjemmet, bliver du vejledt i valget af høreapparater, hvis du trænger til høreapparat. Og så er testen endda ganske gratis – i hvert fald hos nogle audiologer som BetterSound Mobile Høreklinik .