Business

Ifølge en stor undersøgelse foretaget af FindEnKæreste.dk, som har spurgt danskerne om, hvad de tiltrækkes af, er humor den vigtigste egenskab, som deres partner kan have. Undersøgelsen viser også, at det i høj grad er ”det indre”, der tæller.

Virksomhed

Findenkaereste.dk

Adresse

Jyllandsgade 59, 6700 Esbjerg

E-mail

info@findenkaereste.dk

Webside

https://findenkaereste.dk/

Annonce Virksomhedsprofil - 11. juni

Humor er det vigtigste, når vi skal finde en ny partner

En omfattende undersøgelse foretaget af FindEnKæreste.dk, en webportal som beskæftiger sig med dating, kærlighed og parforhold, viser at humor er den vigtigste egenskab, som en partner skal besidde, hvis der skal opstå sød musik.

I undersøgelsen er mere end 1.400 danskere blevet spurgt ind til, hvilke egenskaber de ser deres partner besidde. Respondenterne blev præsenteret for 26 prædefinerede træk, som de kunne vælge at markere som ’vigtige’. I bunden af spørgeskemaet kunne respondenterne selv byde ind, hvis de vurderede, at der manglede noget.

Det er det indre, der tæller

Du har med garanti hørt, at det er det indre, der tæller, når man skal vurdere en potentiel partner -udsagnet er nemlig brugt så hyppigt, at det efterhånden er ved at være lidt en kliché.

På baggrund af resultaterne i undersøgelsen fra FindEnKæreste.dk kan man dog konstatere, at det ikke blot er noget, man siger. Både danske mænd og kvinder tiltrækkes i høj grad af bløde værdier, viser undersøgelsen.

88,1 % af respondenterne har tilkendegivet, at humor er yderst tiltrækkende. 78,8 % er enige om loyalitet er en nødvendighed og 76,8 % af respondenterne ser gerne, at deres partner er omsorgsfuld. Det kan også godt betale sig at være venlig og betænksom, for disse karaktertræk vurderes tiltrækkende af henholdsvis 65 % og 63,8 %.

Vi skal helt ned til en ottendeplads på listen med de 26 træk, som tiltrækker, før vi finder et karaktertræk som relaterer til det ydre. 53,9 % af de adspurgte har peget på ’flotte øjne’ som værende tiltrækkende.

Det mindst vigtige, når danskerne skal tiltrækkes af en partner, er ifølge undersøgelsen popularitet (2,6 %), rigdom (2,1 %) og modspil (1,4 %)

Respondenternes egne bud

Udover de 26 prædefinerede karaktertræk kunne de adspurgte selv byde ind med nummer 27, hvis de vurderede, at der manglede noget. Det var der tilsyneladende en del der gjorde, for FindEnKæreste.dk modtog adskillige bud på, hvad der ellers er tiltrækkende.

Herunder kan du læse et lille udpluk af de adspurgtes egne bud på, hvad der er tiltrækkende:

•Dyremenneske

•Ikke veltrænet

•Flotte tænder

•Duft og udseende

•Hans grin

•At han skiller sig ud fra mængden og ikke bare er en del af flokken

Mændene og kvinderne er enige

Selvom det ikke altid er tilfældet i parholdet, er både mænd og kvinder enige, når det handler om, hvad der er tiltrækkende. Både mændene og kvinderne er enige om, at humor er det vigtigste. Også anden- og tredjepladsen er ens hos mænd og kvinder, som peger på loyalitet og omsorgsfuldhed.