Business

Er du medlem af en boligforening, der har rigtig travlt? Så kan I med fordel søge hjælp hos en ejendomsadministration.

Virksomhed

Real Administration

Adresse

Jernbanegade 58, 4000 Roskilde

E-mail

info@realadmin.dk

Webside

https://www.realadmin.dk/

Annonce Virksomhedsprofil - 23. januar

Hvad du skal vide om ejendomsadministration

I dette indlæg kan du læse mere om, hvad en ejendomsadministration er, og hvordan sådan en administration kan hjælpe dig.

Læs med og bliv klogere på, hvad en ejendomsadministration er, og hvad den kan gøre for dig.

Hvad er en ejendomsadministration?

En ejendomsadministration er en virksomhed, der varetager opgaver for bestyrelser i foreninger i forbindelse med ejendomme. Det kan eksempelvis være opgaver inden for administration af andelsboligforeninger, gårdlaug eller ejendomsselskaber. Nogle af de typiske arbejdsopgaver i forbindelse med en ejendomsadministration er: økonomi og regnskab, foreningsretlige spørgsmål samt fortolkning af vedtægter og husorden.

Typisk tilbyder ejendomsadministratorer to forskellige løsninger til foreninger:

1. En basisløsning, der indeholder de mest nødvendige administrative opgaver. Herunder opkrævning af fællesudgifter, klargøring af regnskab til revisor, betaling af regninger og afstemning af bogholderi.

2. En totalløsning, der foruden basisløsningen indeholder alle andre administrative opgaver. Det kan eksempelvis være beboerkontakt, løbende møder samt rådgivning til bestyrelsen. Her skal bestyrelsen altså ikke selv stå for noget administrativt.

En ejendomsadministration kan altså være behjælpelig på mange forskellige områder. Derfor kan det godt betale sig for både store og små foreninger at søge hjælp hos sådan en administration.

Reducer arbejdsbyrden og få en sund forening

I bestyrelsen i foreninger er der typisk meget at se til. Det gælder, uanset hvilken foreningstype der er tale om. Som udgangspunkt kan en bestyrelse godt selv stå for administrationen. Her bliver der typisk valgt en kasserer, som står for regnskabet. Dette kan dog være en meget tidskrævende og omfattende opgave. Derfor er det vigtigt, at man vælger en person med de rette kompetencer.

Vælger bestyrelsen i stedet at outsource nogle af de administrative opgaver, såsom regnskabet, til en professionel ejendomsadministration, er der garanti for, at opgaven bliver udført bedst muligt. Der er altså en vis sikkerhed forbundet med at få professionel hjælp. Derfor viser det sig ofte at være godt givet ud, hvis bestyrelser søger hjælp hos professionelle fagfolk.

Hvad koster ejendomsadministration?

Priserne på ejendomsadministration varierer fra virksomhed til virksomhed. Derudover afhænger prisen også af, hvilken type af opgave der ønskes hjælp til. Det vigtigste i et administrativt samarbejde er dog tillid og nærvær. Det er netop, hvad ejendomsadministrationen Real Administration har fokus på. Denne administration tilbyder professionel hjælp til bestyrelser i hele landet. Ønsker du at læse mere om realadmin.dk, så følg linket.

Idet en ejendomsadministration kan varetage mange forskellige opgaver, er det vigtigt, at jeres bestyrelse gør sig nogle overvejelser, og det er vigtigt, at I danner jer et grundigt overblik over bestyrelsens præcise behov. På den måde bliver det lettere for administrationen at give jer den hjælp, I har behov for.

Sidder du tilbage og tænker, at en ejendomsadministration lyder som noget for dig? Så kan du med fordel søge hjælp hos en administration nær dig. Der findes mange forskellige ejendomsadministrationer rundt omkring i landet, som står klar med professionel hjælp.