Annonce

Opholdssted i Aalborg hjælper unge, som har det svært

Hvis et barn eller en ung har brug for særlig støtte eller på anden vis oplever udfordringer derhjemme, kan kommunen beslutte, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet.

Virksomhedsprofil 19. maj 2022

Når der er tale om unge mennesker, finder kommunen som regel et opholdssted for unge, så den unge kommer til at bo sammen med andre jævnaldrende.

Der findes mange forskellige opholdssteder for unge i Danmark, og det er i sidste ende sagsrådgiveren som beslutter, hvilket bosted den unge skal anbringes på. De fleste anbringelser sker heldigvis som frivillige anbringelser, hvor der er enighed mellem forældrene og kommunen om, at det bedste for barnet eller den unge er en anbringelse uden for hjemmet. I de situationer har både forældre og den unge mulighed for at komme med ønsker til hvor anbringelsen skal være.

En frisk start på livet

På opholdssteder har man stor succes med at give unge en frisk start på livet. De får bl.a. hjælp til at bryde den negative cirkel via støtte og omsorg, samt mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, ture og rejser, som er med til at udvikle dem.

Samtidig er der generelt et stort fokus på, at børnene og de unge deltager aktivt i de gøremål, som hver dag skal ordnes. Det værende fx tøjvask, madlavning og indkøb. Det giver børnene og de unge en fornemmelse af medbestemmelse og ruster dem til bedre at kunne klare sig selv som voksne.

Derudover vægtes deltagelse i det lokale foreningsliv i Aalborg højt, hvor både børnene og de unge opfordres af personalet til at gå til fx fodbold, håndbold, ridning, fitness eller noget helt andet. Det giver en god fællesskabsfølelse og er en stor værdi i hverdagen.

Faste rammer giver tryghed og grundlag for indlæring

NBU har i alt fire forskellige afdelinger; Søskendehuset Bella Vista, Pigehuset Fredensdal, Tranum Enge og Bostedet Hanbohus.

Sidstnævnte er et bosted for unge mellem 17 og 35 år, som har brug for støtte til at bo i egen bolig. Her er der fokus på at udvikle de unges kompetencer, så de i sidste ende kan leve et selvstændigt voksenliv uden hjælp fra andre.

Alle beboere på Hanbohus bor i egne lejligheder med både eget køkkenet, toilet og bad. Beboerne råder suverænt over deres egne lejligheder.

De faste og veldefinerede rammer som den unge får på Hanbohus, har vist sig at skabe et stærkt grundlag for indlæring og udvikling hos den unge.

NBU

, 0

Website:
https://nbu-center.dk/
Annonceret indhold

Nyeste