Business

Virksomhed

ART-TEK INGENIØR RÅDGIVNING ApS

Adresse

Frederiksberg Allé 17, 2. sal, 1820 Frederiksberg C

Telefon

26171919

E-mail

mail@art-tek.dk

Webside

https://art-tek.dk/

Annonce Virksomhedsprofil - 15. januar

Sådan forebygger du stress på arbejdspladsen

Det er langt bedre at forebygge stress end at helbrede det. Hvis en medarbejder går ned med stress, kan det have store omkostninger for både virksomhed og medarbejder. Dog er der en del ting man kan gøre for at forebygge stressen.

Bevar et sundt arbejdsmiljø

Stress hænger især sammen med arbejdsmiljøet, det psykiske arbejdsmiljø samt de fysiske arbejdsforhold, som støj, temperaturer, osv. Det psykiske arbejdsmiljø omfatter interne forhold, eksterne forhold og medarbejderens egen holdning til arbejdet.

Arbejdskulturen er en del af arbejdsmiljøet, og det er en god idé at kigge på om arbejdskulturen i din virksomhed fremmer stress. Hvis den gør, så er det meget vigtigt at man gør noget ved det. God arbejdskultur betyder nemlig god trivsel.

Udvikling af medarbejdernes kompetencer

Det er nødvendigt med kompetenceudvikling af både leder og medarbejdere, der bl.a. omhandler stresshåndtering og forebyggelse, så alle lærer hvordan de skal håndtere det.

Det er også vigtigt at medarbejderne jævnligt får kurser og rådgivning inden for deres fag for at være på toppen af deres arbejdsopgaver. Hvis din virksomhed fx er en ejendomsforening, er det vigtigt at indgå samarbejde med evt. en ingeniørrådgiver til at gennemgå den bedst mulige måde at gennemføre et projekt på. Klik her for at se hvordan en ingeniørrådgiver kan hjælpe jer i jeres arbejde.

Kurser og rådgivning er vigtigt for at medarbejderne kan få flere kompetencer inden for deres fag, hvilket kan forebygge stress, i form af at de er i stand til at klare mange forskellige opgaver uden en følelse af at de ikke kan udføre den.

Udform en stresspolitik

Når I har fået et kursus i stresshåndtering, er det vigtigt at I aftaler internt hvordan I vil arbejde med stressforebyggelsen, og skriv det ned i en politik. Sørg for at afklare, hvordan I vil holde denne antistress-politik levende og omsætte det til en aktiv indsats.

Lav en aftale om at I skal revidere politikken løbende, så den hele tiden bliver tilpasset de ændrede forhold på din arbejdsplads.

Tilbyd de medarbejdere, der er tæt på at blive stresset, en mulighed for at snakke med en autoriseret psykolog om det. Det hjælper altid at snakke om det med nogen, der kender situationen..

Hjælp hinanden

Det er muligt at komme stress i forkøbet, hvis man sørger for at gribe ind når man ser tegn hos sin kollega og det bliver håndteret med det samme. I bør diskutere på arbejdspladsen, hvorledes den enkelte skal reagere, hvis vedkommende har mistanke om stress hos sig selv, eller hos en kollega.

Det er især ved forandringer i virksomheden, at stressen kan opstå. Det skyldes at balancen i arbejdsmiljøet bliver rykket, og det kan rykke nogle ud af deres arbejdsrutine, som kan resultere i stress. Tænk det med i forandringsprocessen, og vær specielt opmærksom på, at vi ofte reagerer forskelligt på forandringer.

Det er en yderst vigtig ressource i stressforebyggelsen, hvis man kan støtte hinanden. Skab derfor de nødvendige rammer for den kollegiale støtte, såsom at gøre det muligt at få en dialog og sparring om opgaverne.