Business

At motivere ens medarbejdere er en meget vigtig rolle at have som leder.

Virksomhed

Skiltex

Adresse

Ejby industrivej 91c, 2600 Glostrup

Telefon

70 20 40 98

E-mail

info@skiltex.dk

Webside

https://www.skiltex.dk/shop/frontpage.html

Annonce Virksomhedsprofil - 6. maj

Sådan motiverer du dine medarbejdere

Hvis man ikke sørger for at motivere sine medarbejdere, så vil man ikke udnytte deres potentiale til fulde. For at motivere ens medarbejdere er det blandt andet vigtigt at skabe en god arbejdsplads, sørge for overblik og give bonusser.

Skab en god arbejdsplads

En god arbejdsplads er nøglen til at motivere sine medarbejdere. Generelt er mennesker altid mere tilbøjelige til at yde deres bedste, hvis de har det godt. Hvis man har det godt på ens arbejdsplads, så vil det være nemmere at holde fokus på ens arbejdsopgaver fremfor at bruge energi på at tænke på de dårlige aspekter af ens arbejdsplads. Sørg derfor for en behagelig atmosfære, hvor der både er plads til sjov og seriøsitet.

Det er også vigtigt at sørge for, at balanceforholdet mellem ledere og medarbejdere er, som det skal være. En medarbejder skal være tryg ved sin leder således, at medarbejderen ikke tøver med at henvende sig til lederen. Det er i den grad givet godt ud, hvis man gør sit ypperste for at skabe en god arbejdsplads, da det hurtigt vil kunne ses på bundlinjen.

Sørg for overblik

Alle kender til det at have mistet overblikket i forbindelse med en arbejdsopgave. Af denne grund kender alle også til, hvor demotiverende det er at have mistet overblikket. Har man ikke noget overblik, så vil man hurtigt opgive og føle, at arbejdsopgaven måske er meget sværere, end hvad den egentlig er. At sørge for at skabe overblik er derfor en meget vigtig opgave for en leder.

Det er vigtigt, at man sørger for både at skabe overblik for ens medarbejdere i forhold til de enkelte arbejdsopgaver, men også i forhold til virksomheden generelt. Hvis man som medarbejder har en forståelse for, hvad der sker i andre afdelinger end ens egen, så vil man være langt mere motiveret til at yde en god indsats. For at sørge for overblik tværfunktionelt i virksomheden, så kan det være en ide at benytte opslagstavler, hvor de mest relevante informationer fremgår.

Giv bonusser

Bonusser er klart noget, som deler vandene i det danske erhvervsliv. Dog kommer man ikke udenom, at medarbejdere vil være mere motiveret, hvis de ved, at de får en belønning for deres gode indsats.

Man skal huske på, at en belønning eller en bonus ikke nødvendigvis behøver at være et pengebeløb. Det kan også sagtens være en belønning i form af kage til virksomheden, hvis man for eksempel har opnået et mål. På denne måde vil medarbejderne og lederne også kunne fejre succesen i fællesskab og herved blive endnu mere motiveret til, at levere en lige så god indsats næste gang.