Business

Her får I en køreplan for, hvordan du kommer godt fra start med en boligrenovering.

Virksomhed

Bedst & Billigst

Telefon

70 26 74 74

E-mail

bb@bedst-billigst.dk

Webside

https://www.bedst-billigst.dk/

Annonce Virksomhedsprofil - 2. juni

Sådan planlægger du en boligrenovering

Det kræver planlægning og smarte løsninger, så det er vigtigt at være godt forberedt allerede inden I går i gang.

Skal I søge rådgivning?

Hvis I ikke selv har erfaring med boligrenoveringer, så kan det være et godt givet ud at tage kontakt til en rådgiver. Men hvilken?

Arkitekten

Med en arkitekt kan I eksempelvis få professional inspiration og idéer til hvordan I kan løse eventuelle udfordringer, eller få viden om hvordan I bedst muligt udnytter de rammer I har at bygge inden for.

Med en arkitekt kan I også få et indblik i renoveringens omfang, og hvilke byggetekniske udfordringer I kan forvente.

Ingeniøren

En ingeniør kan lave beregninger, hvis I planlægger at ændre på husets bærende eller stabiliserende konstruktion. Beregninger er med til at sikre at ombygningen både er sikker og lovlig.

Byggesagkyndig

En byggesagkyndig kan være særdeles behjælpelig når I er kommet lidt længere i jeres boligrenovering. Den byggesagkyndige kan hjælpe jer med at udforme et budget for renoveringen samt et aftalegrundlag med håndværkerne.

En byggesagkyndig er også til stor hjælp, fordi de kan styre renoveringen sikkert igennem og samtidigt kontrollere, at renoveringen skrider frem efter planen som aftalt.

Styr på budgettet

For jeres egen skyld, bør I sikre jer at I har et godt økonomisk fundament for den planlagte renovering. For at kunne lægge et detaljeret og realistisk budget, er det vigtigt at I planlægger byggearbejdet så detaljeret som muligt fra start. Gå gerne til forskellige forhandlere for at undersøge priser og kvaliteter på materialer. Det kan eksempelvis være hos Bedst & Billigst, hvor I får rådgivning på døre og vinduer.

Uforudsigelighed

Renoveringer ender mange gange ud i at blive mere besværlig og dyrere end først antaget, fordi mange faktorer kan have indflydelse på tid og økonomi.

Læg derfor gerne 20% af det samlede budget oveni, så I er forberedt på uforudsigelige udgifter undervejs.

Forsikringer

Det er altid en god idé at kontakte jeres forsikringsselskab, inden I går i gang med en større renovering. I tilfælde af brand eller storm, kan du nemlig risikere at din husforsikring ikke dækker. Og hvis du foretager en større ændring af din bolig, kan det være at din boligforsikring helt skal ændres.

Sikring mod tyveri af byggematerialer

En anden god idé er at tegne en entreprise eller en såkaldt “all risk- forsikring”. Med en sådan forsikring er du forsikret for tyveri af byggematerialer, skader på byggeriet osv.

Inden du tegner en sådan forsikring, bør du tale med dine håndværkere. Det er meget almindeligt at håndværkernes forsikring dækker den slags skader - men hvis håndværkerne ikke selv er godt forsikret, så kan det være en god idé at du er dækket ind via egen forsikring.

Hvor handy er du selv?

Det kan i mange tilfælde godt betale sig at stå for dele af renoveringen selv. Det gælder dog om at være realistisk, i forhold til jeres evner og jeres tid.

Husk, hvis jeres arbejde omfatter el-, vvs- eller kloakarbejde, skal I undersøge om det er noget I selv må lave. Nogle opgaver skal ifølge lovgivningen udføres af en autoriseret håndværker.